top of page

MAAILMAAN

Tuusulanjärven kampus valmistuu vuonna 2024

Teoskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta. Portista, josta lapset kulkevat tiedon valoon. Taustana tullaan käyttämään koulun oppilaiden kirjoittamia merkkejä, kirjaimia ja sanoja koulusta. Siinä voi esiintyä myös koulun voimasanat jokaisen oma/ ens egen ja esimerkiksi persoona- ja possessiivipronominit kuvaamassa rakennuksen koko kylälle kuulumista. Luonnoksessa esiintyvät sanat tullaan muuttamaan varsinaiseen teokseen. Tässä kovin kiireisessä aikataulussa, johon osui vielä lasten hiihtoloma, ei niitä ollut vielä mahdollisuutta teettää koululaisilla. Myös pyöräkatoksen osiossa ilmenevät kirjaimet, jotka eivät ole lasten tekemiä vaihdetaan oppilaiden tekemiin ja ne muutetaan ”avaruudessa leijuviksi”

Pyöräkatoksen kuvaa lapsen kirjoituksen kehitystä. Symbolisena elementtinä käytän pitsiä, jonka luomisessa käytän päiväkodin ja koulun lasten piirtämien kirjainten luomia kuvioita. Näin koulun nykyiset ja tulevat oppilaat jättävät pienen oman jälkensä teokseen. Luonnoksessa olevat pitsipyörylät on tehty päiväkodin lasten kirjaimista. Yhdessä on saatu aikaan jotain kaunista. Pienet lapset piirtävät usein seinille lankakerämäisiä söhryjä, sitten siirrytään kirjainten kaltaisiin kuvioihin, jotka ensin sijaitsevat satunnaisesti erillään, mutta muuttuvat kirjoituksen kaltaiseksi riviksi merkkejä, leikkikirjoitukseksi ja lopulta oikeaksi kirjoitukseksi. Pystyäkseen tuottamaan ymmärrettävää kieltä, kirjaimet on saatava oikeaan järjestykseen; kirjoittamisessa on sääntönsä ja järjestyksensä, niin kuin pitsin virkkauksessa on omansa, jotta saataisiin aikaiseksi valmista pitsiä tai ymmärrettävää tekstiä.

Lapsi kasvaa sanojen kera, uudet sanat ovat avaimia uusiin maailmoihin, mutta myös sisäiseen maailmaan, lapsi oppii sanojen avulla erittelemään tunteensa ja kertomaan niistä. Tätä ulkoista ja sisäistä maailmankaikkeutta teoksessani kuvaa sen avaruudellinen olemus. Sanat ovat voimakkaita, tulee uusia sanoja, ne leviävät maailmalle ja muuttavat sitä, joskus nopeastikin. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi mainita ruotsalaisen Greta Thunbergin skolstreik/koululakko- sanan,  joka levisi nopeasti ympäri maailmaa. Itsekin osallistuin Bostonin koululakkomarssiin alle vuoden kuluessa siitä, kun olin sanan ensimmäistä kertaa Suomessa kuullut. Tätä sanojen ja ajatusten lentoa teoksessani kuvaavat kuplat, joiden keveys mahdollistaa myös oppilaiden sanojen ja ajatusten matkan maailmalle. Iloisen, onnellisen matkan, niin toivon.

Koulun sisään, seinään ja sen yli maailmaan nämä ajatuskuplat ovat katoksesta lentäneet. Ne ovat kuin puhalletut saippuakuplat tai ilmapallot ja juhlistavat kaikkea sitä hyvää mitä oppiminen ja oikeus saada opetusta merkitsee.

bottom of page